خدمات مجموعه

تمامی خدمات برای مراجعین انجام میگردد.

رادیولوژی

(Radiology)

ام آر آی 1.5 تسلاء

(MRI)

سونوگرافی

(Sonography)

سی تی اسکن

(CT Scan)

رادیوگرافی دیجیتال

(Digital radiography)

mri-14b

لیست کلیه خدمات

_
  • ماموگرافی
  • ام آر آی
  • سی تی اسکن
  • سونوگرافی
  • رادیولوژی
  • پانورکس
  • سفالومتری
  • پری اپیکال

آیا سوالی دارید؟

میتوانید در هر زمینه ای از ما سوال بپرسید.